Advarsel mod squat-øvelser

Vi har med stor forundring opdaget, at der er kommet en artikel på Politikens hjemmeside under Sundhed hvor en fysioterapeut opfordre kvinder til at træne bækkenbunden ved at lave squat-øvelser og derved forhindre urininkontinens.

Årsagen til vores opmærksomhed på dette skyldes, at der er kommet et øget antal kvinder her på klinikken, med nedsynkning af deres underliv efter de har fulgt fysioterapeutens anvisninger i Politikens artikel.

Netop disse øvelser frarådes i bogen ”Evidence- Based Physical Therapy for the Pelvic Floor” af professor i fysioterapi Kari Bø med flere, da det er vanskeligt at aktivere bækkenbunden i denne squat-stilling. 80% af nybagte mødre har skader på bækkenbunden og 80% har ikke fuld nerveforsyning til mellemkødet og vagina, den første måned efter fødslen. Derfor er det en katastrofe, at de kvinder vejledes til noget, der skader dem og som får deres underliv til at falde ned ved denne misforståede ”træning”.

Skal man squat træne, så er det – for os kvinder – noget vi gør, når man har en formidabel bækkenbund. Så squat er bestemt ikke for alle!!

Tænk på vægtløftning – der sidder aldrig folk på de første rækker, da det simpelthen lugter og lyder af slip ud af bækkenbunden, når de squatter. Der findes heller ingen kvinder i u-landene, der går i squat på markarbejde. De står med ”rumpetten” i vejret for at beskytte deres underliv for nedsynkingstryk. De føder derimod i squat for at åbne bækkenet og slappe bækkenbunden af.

Vi kan derfor kun anbefale at kvinder, der vil optræne deres bækkenbund, at se ind på Danske Fysioterapeuters hjemmeside www.fysio.dk og søge efter Dansk selskab for urologisk, gynækologisk og obstetrisk Fysioterapi. Her findes en liste over specialuddannede fysioterapeuter, der har taget uddannelse i bækkenbundsproblemer. Det indgår nemlig ikke i den almindelige uddannelse til fysioterapeut.

En lignende liste over andre behandlere, der har en bredere faglig viden om bækkenbunden og inkontinens, findes under lægeforeningen i Dansk selskab for urogynækologi, www.dugs.dk. Se under Uroterapeutforeningen.

Klinikker der behandler folk med inkontinensproblemer ses på Kontinensforeningens hjemmeside www.kontinens.org.

På International Continence society´s hjemmeside www.ics.org, kan man se alle de undersøgelser på verdensplan, der viser at knibeøvelser/bækkenbundeøvelser virker – når de udføres korrekt!

Det forholder sig nemlig helt anderledes med hensyn til optræning af bækkenbunden. Squatting er en yderst vanskelig og belastende stilling at finde sin bækkenbund i. Det er den, de fleste mennesker over hele verden indtaget, når de skal have noget ud gennem bækkenbunden. Det vidste pedal- lokummets opfinder. Det samme ved de firmaer også, som sælger afføringsmidler. Her kan man få pjecer om korrekt toiletstilling. Den optimale afføringsstilling er lige netop den stilling som fysioterapeuten i Politikens artikel, mener træner bækkenbunden op efter en fødsel. Det kan ikke være mere forkert!

Det giver nemlig lige efter en fødsel en stor risiko for nedsynkninger af underlivsorganerne, da bækkenbunden normalt slappes af i stedet for at spændes i denne squat-stilling.

Pattedyr stritter med halen, når der udspredes dufte i form af urin og afføring og pattedyr trækker halen mellem benene, når de tager flugten. Så efterlades der nemlig ingen duftspor at følge.

Vi er også pattedyr og det er netop denne trækken halen mellem benene eller lukning af endetarmen, der er den allervigtigste knibeøvelse/bækkenbundøvelse lige efter en fødsel – og resten af livet.

Man kan jo lidt kækt sige, at når enden er god er alting godt.