Mænd og bækkenbund er to ting der ikke tidligere har været forbundet. Dette er en stor fejl, da ny forskning har vist at netop bækkenbundstræning kan have stor betydning for mænds livskvalitet og pengepung.

Bækkenbundtræning har været forbeholdt kvinder, så de kunne træne denne muskelgruppe op til at blive gode stramme elskerinder. Mange kvinder har også trænet ihærdigt for at genvinde fordoms stramhed efter fødslerne har udblokket dem. Andre kvinder har stiftet bekendtskab med bækkenbundstræning p.g.a. inkontinens enten i tilknytning til fødsler, overgangsalder eller alderdom.

På fødselsforberedelseskurserne blev der rystet på hovedet, når mænd også skulle lave bækkenbundsøvelser. Havde mænd overhovedet en bækkenbund? Og var det ikke noget kvindagtigt og temmelig latterligt at lave bækkenbundsøvelser.

Det er i hvert fald latterligt at træne bækkenbunden for de mænd, der har normal erektion. Det samme er tilfældet, hvis manden ikke lider af for tidlig sædafgang eller hvis manden ikke har inkontinens i form af efterdryp eller stressinkontinens efter en prostataoperation. Disse mænd har nemlig en fortrinlig bækkenbund.

For mænd med erektiv dysfunktion, for tidlig sædafgang eller inkontinens vil det være en stor fordel at træne bækkenbunden. Deres bækkenbund er svagere end normalt.

Man regner med at 40-50% af de 50 årige mænd lider af erektiv dysfunktion( total eller delvis impotens) 66% af de 70 årige og at dette problem stiger med alderen. Dette skylder delvist også livsstilssygdomme som diabetes type II, hypertension, alkoholisme, medicinmisbrug og fedme. Bare salget af viagra(80 kr pr. pille) og lignende præparater siger noget om problemets størrelse.

En af de hyppigste årsager til henvisning til sexolog er for tidlig sædafgang. Hyppigheden af denne lidelse er ikke klar. Tidligere har man lært manden/ kvinden at klemme på penishovedet for at stoppe en sædafgang. Denne klemning udløser en refleksspænding i bækkenbunden. Men bækkenbunden kan jo spændes ligesom alle andre muskler i kroppen og så er man fri for at klemme på penishovedet for at stoppe en sædafgang.

Efterdryp er den hyppigste form for inkontinens hos mænd. 67% af mænd under 60 år lider af dette, 69% over 60 år og 65% over 70 år. 22% oplever at både underbuks og lange bukser bliver betydelig våde Det skyldes at urinrøret ikke tømmes ved vandladning. Der står noget urin tilbage i en udposning i urinrøret som render ud ved stillingskift. Det starter med en lille våd plet i underbukserne i de unge år som så bliver større og større med alderen. 65-75 % af mænd med erektiv dysfunktion lider også af efterdryp! Optræner disse mænd deres bækkenbund vil 75% blive helt tætte.

Alle mænd er urininkontinente efter en total fjernelse af prostata.. Nogle bliver tætte meget hurtigt(efter 3 måneder 56%), men en del døjer i lang tid efter operationen (et år efter operation 81%) og andre bliver aldrig tætte. Bækkenbundstræning afkorter tiden til total kontinens(88%efter 3 måneder og 95% efter et år) eller mindske generne af inkontinensen sammenlignet med en kontrol gruppe. Træningsprogrammet er det samme som til kvinder der lider af stressinkontinens. Dette træningsprogram kan fåes hos Kontinensforeningen og på klinikken. Dette træningsprogram skal fremme en god koordination af bækkenbunden.

Ca 1% er permanent inkontinente efter en operation hvor prostata gøres mindre . Af disse har 26% fået en overaktiv blære og 34% en svag ringmuskel om urinrøret. 33% har fået blandingsinkontinens og 7% er der andre årsager. Bækkenbundstræning er også gavnlig her, dog mangler man et endeligt bevis for hvilken slags træning, der er mest effektiv. For at hæmme en blæren skal et knib helst vare 30 sec eller mere. Der kræves altså en god udholdenhed i bækkenbunden for at gøre dette.

For mænd med erektiv dysfunktion, for tidlig sædafgang og efterdryp er træningsprogrammet noget anderledes. Her er det kraften/styrken der skal øges.

Når bækkenbunden spændes øges det trykket i karrene i penis. Derved har det indflydelse på penis stivheden.

Under udløsning trækker bækkenbunden sig rytmisk sammen bl. a. for at malke sæden ned igennem urinrøret. Holdes bækkenbunden spændt kommer udløsningen ikke.

En stærk sammentrækning i bækkenbunden kan presse urinrøret tomt. Er bækkenbunden ikke stærk nok kan manden placere to fingre bag pungen og presse/massere urinrøret fremad opad for at malke den resterende urin ud af peins

Træningsprogram

Øvelseseprogrammet udføres morgen og aften i mindst 3 måneder.

Man træner liggende, siddende og stående.

Man udfører 3 max. knib i hver stilling

Hver knib holdes i max. 10 sec med max 10 sec pause

Man skal knibe så hårdt som muligt . Derved ses en tydelig tilbagetrækning af penis og løftning af pungen.

Knibet skal startes ved endetarmen og går fremefter. Det holdes så kraftigt som muligt uden brug af mavemuskler, baldemuskler, inderlår. Man skal kunne trække vejret normalt under øvelserne.

Derudover skal man under gang knibe 50% af max knibet. Efter vandladning skal man knibe maximalt for at tømme urinrøret og under seksuel aktivitet skal man spænde bækkenbunden rytmisk, når man har erektiv dysfunktion. Ved for tidlig sædafgang skal man spænde kraftigt for at undgå udløsning.

Endvidere kan det også være godt at ændre livsstil. Man skal ikke indtage mere end 2 genstande dagligt, helst holde op med at ryge og så se at komme i form med motion mindst 2 gange om ugen. Ved overvægt skal man prøve at slanke sig, men dette skal ikke gøres ved at cykle, da cykling helst skal minimeres p.g.a trykket ud på blodkar og nerver til bækkenbund og penis.

Effekten af denne bækkenbundstræning

Dette er afprøvet ved et randomiseret kontroleret førsøg med crossover 3 måneder senere. Dette førsøg er udført af fysioterapeut Grace Dorey offentliggjort i 2004

Det drejede sig om 55 , 57-61 årige mænd med body mass indeks 26-28(overvægtige) med omkring 6 års problem med erectiv dysfunktion , de fleste i svær- moderat grad(7,5 som middelværdi). I begge grupper viste det sig at 3 måneders træning(hvoraf 5 træninger foregik med fysioterapeut) med bækkenbunden var yderst effektive. Hele 40 % i begge grupper fik normal erektion og 34,5% fik forbedret erektion 25,5 % fik ingen effekt af træningen. Studiet viste også at yngre mænd havde bedre resultater end ældre og mænd der blev behandlet for hypertention havde en dårligere chance for at få fuld erektion

Resultatet af denne undersøgelse viste at bækkenbundstræning virker ligeså godt eller bedre end viagra.

Derfor må man opfordre til at første valget ved behandling af erektiv dysfunftion ikke bliver viagra med derimod bækkenbundstræning der både er bedre og billigere.

Endvidere viste denne undersøgelse også at disse mænd kom af med deres efterdryp(75% helbredt).

Konklusionen må være at rigtige mænd træner deres bækkenbund til fælles fornøjelse, bedret livskvaltiet og en økonomisk gevinst

Birthe Bonde

Fysioterapeut, uroterapeut og sexolog

Litteratur:

Grace Dorey: Pelvic Floor Exercises For Erectile Dysfunktion. 2004 Whurr Publishers Ltd.

Grace Dorey: Conservative Treatment Of Male Urinary Incontinence And Erectile Dysfunktion. 2001 Whurr Publishers Ltd.